+31 (0)30 636 39 70 | info@onmarc.nl

Use case TaskHero

 

OnMarc

Maakt van klantdata resultaat

Use case: TaskHero

Registreren, Analyseren en Personaliseren

De relatie met TaskHero is nog relatief jong, de data die verzameld is, is nog beperkt. Maar dat maakt de ambities om tot mooie inzichten te komen niet minder groot. In deze use case met TaskHero zijn een aantal analyses is gestart en hieronder bespreken we drie onderwerpen waarvan eerste analyseresultaten bekend zijn. Meer inzichten zullen zeker volgen.

Registratieformulier helden 

TaskHero heeft als doel zoveel mogelijk opdrachtgevers en helden bij elkaar te brengen. Dat begint bij het registreren. Om zoveel mogelijk helden aan boord te krijgen, dient de registratieprocedure zo optimaal mogelijk ingericht te worden.  

Daarom is een van de eerste dingen waarop gefocust is tijdens de analyses, het inschrijvingsproces geweest en is de vraag geweest. Hoe kan het inschrijvingsformulier voor Helden verder geoptimaliseerd worden? Al in een vroeg stadium werd duidelijk dat er toch een behoorlijke drop off was tijdens het registratieproces. Het proces begon uit vijf verschillende pagina’s, in de grafiek hieronder te zien als vijf verschillende stappen.  

Het bleek dat er gedurende de verschillende stappen, steeds meer Helden afvielen. Met name tussen stap 1 en stap 2 vallen er heel veel  potentiële inschrijvers af; bijna de helft van de bezoekers die beginnen aan het registratieproces, komen niet bij stap 2. Dit is jammer en onnodig.  


Grafiek 1. Stappen in aanmeldproces: registratie helden.  

Optimalisatie van het heldenregistratieproces

Als eerste is er onderzocht of foutmeldingen tijdens het registratieproces een rol spelen waardoor het potentiële helden onmogelijk wordt gemaakt de inschrijving af te maken. Echter, in slechts enkele van de gevallen was er sprake van een foutmelding tijdens het proces. Een niet noemenswaardig aantal.  

Omdat foutmeldingen niet de reden waren voor het voortijdig afhaken en daardoor het vermoeden bestond dat het afhaken komt doordat er zoveel stappen zijn in het registratieproces, is het inschrijvingsformulier teruggebracht naar 1 pagina, zodat helden zich sneller en makkelijker kunnen inschrijven.  

Resultaten

Inmiddels zijn de eerste resultaten van deze wijziging beschikbaar. Voor de wijziging was er een doorstroompercentage van 10% oftewel 10% van de helden die starten met het inschrijvingsformulier, maakte het ook daadwerkelijk af. Na de wijziging is het doorstroompercentage 16% geworden. Oftewel een 60% stijging. De sociale media kanalen opvallend genoeg, het laagste doorstroompercentage, namelijk 10%. In de zomervakantie zijn campagnes echter beperkt.  De kans bestaat dat als potentiële helden vaker met een campagne in aanraking komen, dat ze eerder het registratieformulier afmaken. En hiermee zou het doorstroompercentage potentieel na de zomer nog meer kunnen stijgen.   

Potentieel

Uiteindelijk zouden er potentieel  62% meer registraties binnen kunnen komen wanneer ervan uit wordt gegaan dat alle bezoekers die doorklikken naar het registratieproces (dus intentie tonen) en op de inschrijfpagina komen, maar door onvolledig invullen de ‘geslaagd’ pagina niet halen. De tijd zal moeten uitwijzen of we richting deze 62% zullen komen.  

Een andere kans die er ligt is om de bezoekers die op de inschrijfpagina komen maar het inschrijfformulier niet afronden (momenteel dus 62%), bij terugkerend bezoek gelijk via een banner naar het aanmeldformulier te leiden. Een vorm van ‘retargeting’ op de website.  

Zoekopdrachten opdrachtgevers

Daarnaast is er op de website van TaskHero een mogelijkheid voor opdrachtgevers om te zoeken naar potentiële helden. Hierbij is het interessant om te zien of de regio’s waar opdrachtgevers zoeken, aansluiten bij het aanbod van helden in die regio’s.

 

Zoekbalk Taskhero werkgever

Afbeelding zoekbalk opdrachtgevers

Resultaten

Een eerste bevinding is dat er door opdrachtgevers vaker dan verwacht, wordt gezocht naar helden in de regio Utrecht. Terwijl de nadruk van wervingscampagnes  van helden juist lag op andere gebieden.  

Ook Zeeland is een regio die wat meer op de achtergrond bleef als het ging om het actief werven van helden, maar waarbij uit de analyses bleek dat er door opdrachtgevers wel degelijk gezocht wordt naar helden in de regio Zeeland.  

Door in de gaten te houden waar opdrachtgevers naar zoeken maar ook waar helden naar op zoek zijn, is het mogelijk om vraag naar helden en aanbod van helden beter op elkaar af te stemmen. Dit is nog maar een eerste analyse.  

Organisaties vs Helden 

Type bezoeker 

TaskHero kent twee type bezoekers: opdrachtgevers oftewel organisaties en werkzoekenden oftewel helden. OnMarc en TaskHero hebben als doel gesteld, er zo goed mogelijk achter te komen tot welke bezoekersgroep een bezoeker behoort. Dit om verschillende redenen. Ten eerste, om erachter te komen in hoeverre er verschil is in bezoekersaantallen en bezoekersgedrag tussen de twee bezoekersgroepen. Zijn de bezoekers veelal helden of veelal opdrachtgevers? Waar zoeken helden veelal naar, en waar zoeken organisaties veelal naar 

Hoe vindt deze herkenning plaats? Ten eerste, als een bezoeker inlogt, maakt hij/zij zich zelf al bekend als opdrachtgever of als held. Maar ook het gedrag op de website geeft inzicht in, tot welke doelgroep een bezoeker potentieel behoort. Zo zijn er ‘Werken bij’ en ‘Werken met’ pagina’s op de TaskHero website. De ‘Werken bij’ pagina is een pagina waar helden naartoe worden geleid, de ‘Werken met’ pagina is bedoeld voor organisaties. Een bezoek aan een van deze pagina’s geeft dus impliciet aan om wat voor type bezoeker het hier gaat. Daarnaast kan in deze use case TaskHero terugkerend bezoek worden herkend, mits degene dezelfde device gebruikt en zijn/haar cookies accepteert. 

Personalisatie 

Behalve dat deze use case van TaskHero inzichten geeft in wat de verschillende type bezoekers zoal doen op de website van TaskHero, kan er ook gepersonaliseerd worden op basis van deze inzichten. Zo kan bijvoorbeeld de content van de website worden afgestemd op het type bezoeker en op het feit of hij/zij een terugkerende bezoeker is. 

Een eerste personalisatieslag is ondertussen gemaakt. Zodra een bezoeker als een organisatie/held herkend wordt en al dan niet als terugkerend bezoeker, dan wordt de getoonde afbeelding op de inlogpagina aangepast aan het type bezoeker. Om zo de bezoeker meer welkom te laten voelen op de website en hem het gevoel te geven dat hij op de juiste plek is beland.  

Use case TaskHero Default afbeelding bij aanmeldformulier

Heb jij hulp nodig bij het verbeteren van jouw registratieproces of wilt je weten hoe je meer conversies kunt behalen? Neem contact op met ons en ontdek hoe wij je kunnen helpen. Ons team staat voor je klaar om al je vragen te beantwoorden en samen te werken aan jouw succes.

Neem nu contact met ons op