+31 (0)30 636 39 70 | info@onmarc.nl

Je data in goede handen

Veilig, Betrouwbaar en Compliance

Data is een van je belangrijkste assets. Om jouw organisatie goed daarbij te helpen, zorgen wij voor een veilige en betrouwbare manier van werken. Goede data, met veel detail over je klanten en bezoekers en hun gedrag, maar op zo’n manier verwerkt en opgeslagen dat je er niet van wakker hoeft te liggen. Bij OnMarc is je data in goede handen.

Beveiliging

Wij houden jouw data veilig!

 • Data is encrypted-at-rest én in-transit 
 • Uitgebreid toegangs- en gebruikersbeheer. Denk aan:
  • Policies voor toegang op individueel én groepsniveauvoor al onze applicaties  
  • Toegang isoleren op onderdelen van je data(verkeer), wanneer je bijvoorbeeld met subdomeinen of meerdere kanalen (web/app) werkt. 
  • SIngle Sign-on en Two-Factor authentication 

In de basis richten wij dit in overleg met jouw organisatie in, maar er zijn ook mogelijkheden zelf toegangsrechten te verlenen aan gebruikers(groepen). 

 • Opslag van data tussen tenants is standaard gescheiden; ook dataverwerking kan gescheiden worden.  

Betrouwbaarheid

 • Onze services zijn nagenoeg 100% beschikbaar. Er is veel gedaan om uitval te voorkomen.
 • Als je wilt kun je geografische spreiding van services doorvoeren voor een nog hogere zekerheid van beschikbaarheid.
 • Uitgebreide 24×7 monitoring, niet alleen op systemen, maar ook op scherpe afwijkingen van de inhoud van de data. 

 

 

 

Compliance

 • Verzameling van gegevens vindt plaats in volledige overeenstemming met de Nederlandse en Europese wetgeving (AVG, GDPR). 
  • Consent conform geldende richtlijnen (en desgewenst uit te breiden) 
  • Alle data wordt opgeslagen binnen de EU 
  • Mogelijkheden tot verwijdering en inzage 
 • We bieden aanvullende diensten om te controleren op verdenkingen van privacygevoelige data 
 • Dataverwerking en -opslag (waar mogelijk) conform ISO-27001/ISO-27017/ISO-27018 standaarden.