+31 (0)30 636 39 70 | info@onmarc.nl

Privacy

Privacy

Vertrouwelijkheid – Hoe ga je zorgvuldig met je online bezoekers om?

Er is al veel gezegd over cookie-wetgeving, bescherming van privacy, big-tech aanpak van privacy, en de impact die het heeft op marketing in digitale omgevingen. Omdat OnMarc specialist is op het gebied van datacollectie uit digitale omgevingen willen wij hier ook graag helder over zijn. 

OnMarcs beleid 

Het beleid van OnMarc is om waar het kan met 1st party te werken. 1st party houdt in dat data alleen van eigen domeinen wordt verzameld en niet van domeinen van derden. Met andere woorden, we werken alleen met gegevens die worden uitgewisseld tussen onze klant en hun online bezoekers.

Alleen onze klant heeft het gebruiksrecht op de data. Daarmee zijn wij in staat om aan alle privacy- en compliance-eisen te voldoen. Of die nu voortkomen vanuit wetgeving, bedrijfsspecifieke ethische regels of vanuit technologische toepassingen. 

Eerste hulp bij First Party Data

”Het gebruiksrecht van alle data die OnMarc verzamelt ligt bij jouw organisatie en je hebt er volledige controle over.”

Altijd en overal!

Wetgeving (GDPR, AVG) 

Met het in werking treden van de AVG (de Nederlandse versie van de Europese GDPR) op 25 mei 2018 is een heel systeem van privacybeschermende maatregelen opgetuigd. Het spreekt voor zich dat alle producten en diensten van OnMarc volledig deze wetgeving volgen en dat wij met alle oplossingen ook onze klanten in staat stellen om eraan te voldoen. 

Een kanttekening hierbij is wel, dat voor elk bedrijf het uitgangspunt moet zijn de vertrouwelijkheid van de interactie met elke bezoeker te respecteren. Dat is een kwestie van respect.

De AVG-wetgeving is ontstaan omdat veel bedrijven diverse producten en diensten van derden, waaronder de big-tech bedrijven als Google, Facebook en Apple, gebruikten (en nog steeds gebruiken) om marketingresultaat te behalen zonder na te denken wat het betekent om data met derden te delen. Dit is zowel van belang met betrekking tot respect voor privacy van de gebruiker, maar ook in verband met het delen van bedrijfseigen, concurrentiegevoelige data.  

”Met de wetgeving zijn we verplicht om de klant keuzes te bieden over het vastleggen van data over de communicatie.”

Er is veel tijd besteed om aan de wetgeving te voldoen, maar het resultaat is vaak een cookie-wall die voor de meeste gebruikers niet leesbaar en helder is. Resultaat: de klant accepteert de standaardinstelling om maar snel de functionaliteit van de website of app te krijgen, maar het eigenlijke doel – bewust aangeven wat je privacy voorkeuren zijn – wordt uit het oog verloren. 

Jij zorgt voor de ‘spelregels’, OnMarc zorgt dat ze werken en worden gehandhaafd

Natuurlijk voldoe je aan de wet, maar wil je daarna nog extra spelregels bepalen waaraan je de dataverzameling van je online-gebruikers wilt laten voldoen: geen punt. Wij zorgen ervoor dat het wordt ingericht.

Afhankelijk van de bedrijfstak en de data waarmee wordt gewerkt leggen bedrijven vaak extra eigen regels op om verzameling van gegevens over klantgedrag in lijn te brengen met de bedrijfsactiviteiten en de ethische normen en waarden die men wenst te hanteren.

Financiële instellingen zullen bijvoorbeeld heel zorgvuldig moeten waken over informatie op het gebied van bezit, transacties en juridische aangelegenheden. Bedrijven en organisatie in de gezondheidszorg moeten op hun beurt extra alert zijn op het onterecht of verkeerd gebruik van bijvoorbeeld medische informatie.

Alle oplossingen van OnMarc zijn erop gericht om aan de extra eisen die daar uit voortvloeien te voldoen. Daarnaast adviseren wij onze klanten over de beste manier om aan de eisen te voldoen. Ook hier is vertrouwelijkheid van de relatie met de gebruikers van websites en apps de kern. 

Technologische voorzieningen 

Met de komst van Intelligent Tracking Prevention (ITP) in een aantal browsers (Safari, Firefox, etc.) en mobiele platformen wordt het, bij gebruik van dergelijke browsers, bijna onmogelijk om data over domeinen van verschillende bedrijven te delen. De gebruikers van dergelijke browsers en apps moeten zelf heel bewust ITP uitzetten om toch data te delen met andere partijen. In de kern is ITP natuurlijk een goede zaak.

Uitgangspunt is dat de gebruiker meer generieke controle krijgt over het volgen van de interactie. Maar er zit ook een mogelijke keerzijde aan ITP: het wordt bedrijven lastiger gemaakt om relevant te zijn en persoonlijker te communiceren. Gelukkig blokkeert ITP-het verkeer dat daadwerkelijk 1st party data betreft niet en is dat precies de wijze waarop OnMarc werkt. Al onze collectieprocessen werken ook 1st party en wij helpen onze klanten met een passende inrichting van de technische infrastructuur.