+31 (0)30 636 39 70 | info@onmarc.nl

MarcInsight

 

MarcInsight: Data-Insights-Services 

Verwerf kennis met de kracht van data

 

We leven in het digitale tijdperk. Bij elk bezoek aan een bedrijf of website, laten we data achter die wordt verzameld en opgeslagen. Organisaties beschikken over veel klantinformatie, maar de uitdaging is om deze informatie in waarde om te zetten tijdens of na de interactie met klanten en bezoekers. Door technische en soms organisatorische problemen lukt het niet om stappen te zetten naar een echte data-driven omnichannel benadering richting jouw klanten. Mede daarom worden organisaties en klanten nog regelmatig geconfronteerd (vaak zelfs onbewust) met gebrek aan klantinzicht en klantgerichtheid.

Want wat gebeurt er met die berg aan data? Resulteert dat in tastbare verbeteringen in de dienstverlening of het bedrijfsresultaat?  Worden klanten en bezoekers daadwerkelijk relevant bediend en leidt dat dan ook tot langdurige klantrelaties met optimaal rendement voor bedrijf en klant?

Relevante data vragen:

  • Wat is mijn data waard en hoe krijg ik deze waarde eruit?
  • Waar moet ik beginnen met data-driven werken?
  • Hoe kan ik leren van mijn data?
  • Hoe kan ik beter communiceren met bezoekers?
  • Hoe kan ik marketing inspanningen effectiever en efficiënter inzetten?

Wat is nodig om bedrijven in staat te stellen waarde te halen uit al deze beschikbare klant-data in de organisatie?

De Data-Insights-Services van OnMarc bieden ondernemingen richtlijnen om de klant-data uitdaging aan te pakken. OnMarc’s Data-Insight-Services bieden richtlijnen voor digitale transformatie initiatieven en praktische usecases met klant-data.

Tastbare cases en modellen

Samen met haar klanten heeft OnMarc een aantal cases uitgewerkt om vragen te beantwoorden als:

  • Hoe kan ik een beter rendement halen uit mijn marketing investeringen?
  • Hoe kan ik een betere marketingmix realiseren? Welke kanalen leveren de sterkste return on investment?
  • Hoe kan ik aan klantgedrag herkennen hoe serieus de interesse is?
  • Hoe signaleer ik snel wanneer er zich een event voordoet waarop snel moet worden ingespeeld zoals bovenmatige interesse in een product, onverwachte omstandigheden waardoor standaardverwachtingen niet meer werken?
  • Hoe kan ik mijn conversie verhogen?

Met onze services kunnen bedrijven profiteren van hun eigen al beschikbare klant-data en waarde uit de data realiseren. OnMarc heeft ruime ervaring opgedaan in de vastlegging en het gebruik van data over diverse kanalen. En dat op de meest fijnmazige basis. Bij het gebruik van deze data is altijd de toepassing van het allergrootste belang, want daar wordt het resultaat gerealiseerd.

De klant-DataScan

Om goed te begrijpen welke data voorhanden is en de waarde ervan in te schatten biedt OnMarc klanten de mogelijkheid tot het laten uitvoeren van een klant-DataScan. Deze scan geeft inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van data, maar ook in hoeverre deze direct in te zetten is voor marketingtoepassingen, personalisatie of andere usecases binnen de onderneming. In een uitgebreid rapport worden de bevindingen geleverd, inclusief aanbevelingen en vervolgstappen.

Data Discovery Workshops

Om organisaties meer begrip te geven van de vele mogelijkheden die (klant)data biedt, levert OnMarc Data Discovery Workshops. Vanuit een interactief concept wordt op maat een workshop gecreëerd die helpt om medewerkers van bedrijven te laten ervaren wat je met data kunt doen en welke instrumenten voorhanden zijn. Hierbij wordt ook gekeken naar de reeds aanwezige kennis en hulpmiddelen op het gebied van data-analyse en data-science. Daarna wordt samen gewerkt aan een roadmap om het optimaal gebruik van klant-data binnen het bedrijf mogelijk te maken.

Business Case ontwikkeling

Niet alle data is voor ieder bedrijf altijd relevant. Data verzamelen is geen doel op zich. Op basis van het bedrijfsmodel van klanten werkt OnMarc samen met de individuele klant bij het opstellen van een realistische case met doelstellingen en het verwachte resultaat bij het doorvoeren van de business case.

De mogelijkheden met OnMarc zijn grenzeloos