+31 (0)30 636 39 70 | info@onmarc.nl

Celebrus versie 9 (ITP en AMP)

Celebrus versie 9 (ITP en AMP)

 

OnMarc

Maakt van klantdata resultaat

Celebrus versie 9:
Intelligent Tracking Prevention (ITP) &
Accelerated Mobile Pages (AMP)

Nieuwe functies in Celebrus versie 9

Op dit moment gaan alle OnMarc klanten over naar de nieuwste versie van Celebrus. Deze overgang is een major upgrade van versie 8 naar versie 9. Vanzelfsprekend brengt een dergelijke upgrade weer nieuwe functionaliteit en oplossingen met zich mee. Zo bevat deze versie onder andere een oplossing waarmee Celebrus klantherkenning kan blijven waarborgen ondanks de beperkingen zoals deze in door onder andere Apple door middel van Intelligent Tracking Prevention (ITP) in hun browser is ingebouwd. Daarnaast bevat het nieuwe mogelijkheden tot datacollectie van webpaginas geschreven volgens het Accelerated Mobile Pages (AMP) framework, een document generator om op een snelle manier je configuratie te exporteren en een ‘Bring Your Own Collection’ (BYOC) functie.

Intelligent Tracking Prevention (ITP)

ITP is een technologie achter de Safari-webbrowser van Apple. Het is de bedoeling van ITP om de privacy van gebruikers te beschermen door ervoor te zorgen dat gegevens over hun webactiviteit niet worden verkregen voor doeleinden waar ze nooit mee hebben ingestemd. Dit wordt bereikt door bepaalde browserfuncties te beperken. ITP heeft verschillende herzieningen ondergaan, die elk verdere beperkingen opleggen dan de vorige. Naast Apple heeft ook Firefox zich aangesloten bij de ITP-technologie:


De ontwikkeling van ITP door de jaren heen

Een belangrijk gevolg voor de datacollectie via Celebrus is dat first-party tracking ingesteld in JavaScript nog maar één dag geldig zijn.

Celebrus lost dit in hun laatste update op door tracking cookies in te stellen door middel van HTTP-responses in plaats van JavaScript. ITP beperkt first-party JavaScript cookies tot 1 dag. Met de oplossing van Celebrus wordt de cookie echter op een andere manier ingesteld, wat betekent dat deze beperking vervalt.

Voorwaarde is dat dit first-party (vanuit het eigen domein) gebeurt. Dit is echter alleen mogelijk wanneer de collectie server op hetzelfde domein draait als de website waarvan we collecteren. Door daarnaast ondersteuning te bieden voor meerdere collector endpoints (URL’s), zorgt Celebrus ervoor dat sessies ook cross domain kunnen worden voortgezet.

Volledige datacollectie van Accelerated Mobile Pages  (AMP)

Accelerated Mobile Pages (AMP) is een open project dat met steun van Google een framework biedt om voor mobiele apparaten lichte, efficiënte en snelle webpagina’s te ontwikkelen. Aangezien de content op webpaginas tussen 2013 en 2017 min of meer verdubbeld is zou dit project moeten kunnen een helpen om de user experience op mobiele apparaten te maximaliseren. Begin 2018 hadden dan ook al meer dan 30 miljoen domeinen AMP content op hun webpagina’s uitgerold.

Google heeft hier begin 2019 gevolg aan gegeven door hun mobile first index uit te rollen. Dit betekent dat Google niet meer de desktopversie maar de mobiele versie van de webpagina als basis neemt om de indexering op te bepalen. Aangezien page speed hiermee ook een belangrijke factor is geworden, stimuleert Google hiermee het gebruik van AMP om de SEO van webpagina’s te boosten.


De ontwikkeling van AMP door de jaren heen

Een van de gevolgen die het gebruik van AMP pagina’s heeft is dat op deze pagina’s geen standaard JavaScript ondersteund wordt. Vanzelfsprekend heeft dit gevolgend voor de Celebrus insert en daarmee dus ook voor de datacollectie op deze pagina’s. In de laatste update heeft Celebrus hier echter wat op gevonden. Om de uitgeklede HTML-pagina’s die het gevolg zijn van AMP aan te kunnen, gebruikt Celebrus amp-analytics (een ingebouwde AMP-functie). Dit biedt de mogelijkheid om HTTPS-endpoints aan te roepen. Op deze manier kunnen events worden verzonden wanneer een trigger wordt geactiveerd: clicks, forms, scrolls, video en meer kunnen daarmee op elke AMP-pagina worden geconfigureerd met JSON. Deze events kunnen daarnaast worden verrijkt met diverse parameters van de pagina.

Legitimate Interest

Vanwege regelgeving zoals GDPR is toestemming vereist om gegevens te verzamelen. Deze voorschriften zijn doorgaans afgestemd op marketing usecases en houden geen rekening met bijvoorbeeld fraude usecases waarin veel meer data gecollecteerd mag worden zonder toestemming van de bezoeker.

Normaliter zou een aparte collectie voor deze toepassing in mobiele applicaties het instrumenteren met een tweede SDK betekenen. In versie 9 heeft Celebrus hier echter een alternatief voor. Zij ondersteunen nu een tweede eventstream vanuit één SDK. Deze kan worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens onder een alternatieve rechtsgrondslag, waarvoor geen toestemming vereist is en die geen personalisatie mogelijkheden biedt. De bezoeker kan aan de ene kant niet instemmen met de collectie van marketinggegevens zonder dat dit impact heeft op de collectie voor de fraude analyse. Legitimate Interest events worden naar een andere collectieserver gestuurd; dit vermijdt eventuele vermenging van marketing- en fraudegegevens.

Documentgenerator

In veel organisaties wordt Celebrus beheerd door een apart team. Toch hangt de configuratie echter vaak af van hoe de website werkt! Bijvoorbeeld de namen van JavaScript-variabelen en DOM-elementen etc. De documentgenerator maakt een momentopname van de semantische configuratie (scenario’s) en fungeert daarom als een document wat door andere teams, bijvoorbeeld webdevelopers, kan worden gebruikt als naslagwerk wanneer zij veranderingen doorvoeren.


Voorbeeld van een ‘FormSubmit’ scenario in een door Celebrus gegenereerd document

Bring Your Own Collection (BYOC)

BYOC bestaat in feite uit een set goed gedefinieerde HTTP-API’s. Andera applicaties kunnen deze API’s gebruiken om gegevens heen te sturen. Uit al deze gegevens creëert Celebrus standaard web events, gelijk aan de events zoals deze gecollecteerd worden van bijvoorbeeld de website.